Likvidace autovraků

Ekologická likvidace autovraků. Vystavíme potvrzení o převzetí autovraku k likvidaci pro vyřazení z evidence. Zajistíme odvoz nepojízdného nebo nekompletního vozidla.

Hulman Kovošrot
 • Autovrak nemusí být zcela kompletní, cena za 1 kg zůstává i tak zachována
 • Vystavení potvrzení o převzetí autovraku je zdarma
 • Zajistíme odvoz autovraku, který je nepojízdný nebo vozidla bez platného technického osvědčení. Cena se v tomto případě snižuje o 0,20 Kč/kg
 • Pro velkododavatele (servisy, vrakoviště apod.) poskytujeme vyšší ceny za výkup autovraků
 • Autovraky se řadí mezi nebezpečné odpady a mohou být předány pouze oprávněné osobě, která má k této činnosti povolení. V případě potřeby majitele vozidla vyřadit vozidlo z evidence, je povinností majitele vozidla odevzdat autovrak oprávněné osobě, která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků
Likvidace autovraků

Potřebné doklady k odevzdání autovraku

 • Velký technický průkaz – originál nebo kopie
 • Občanský průkaz nebo pas předávajícího
 • Pokud předávající není majitel vozidla, je zapotřebí plná moc, která je k dispozici ke stažení
 • V případě úmrtí vlastníka vozidla je potřeba rozhodnutí v dědickém řízení
Plná moc k odvozu a ekologické likvidaci vozu

K vystavení potvrzení o převzetí autovraku musí vozidlo obsahovat

 • Karoserii nebo rám s označením VIN
 • Motor