Politika integrovaného systému managementu

společnosti HULMAN - kovošrot s.r.o.

HULMAN-kovošrot s.r.o. je firmou zabývající se výkupem, zpracováním a prodejem kovového odpadu a zajišťováním souvisejících služeb při respektování požadavků zákazníků a legislativních norem platných v České republice a v zemích zákazníků. Vedení společnosti vycházející ze strategických záměrů firmy stanovilo následující záměry v oblasti jakosti a environmentu a bezpečnosti práce.

 1. Zaměření na zákazníka
  • Hlavním záměrem vedení společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o. je pečovat o spokojenost všech obchodních partnerů.
  • Hlavním záměrem vedení společnosti HULMAN – kovošrot s.r.o. je pečovat o spokojenost všech obchodních partnerů.
 2. Spolupráce s dodavateli
  • Jsme si vědomi zásadního významu kvalitních vstupů pro jakost našich produktů a spolehlivost procesů. Proto věnujeme trvalou pozornost vzájemné komunikaci s dodavateli, jejich výběru a dalšímu rozvoji oboustranně výhodných vztahů s dodavateli.
  • Cílem naší cenové politiky je stabilizovat vztahy s těmito dodavateli.
 3. Zapojení zaměstnanců
  • Kvalitní práce všech zaměstnanců je klíčem k dlouhodobé prosperitě podniku a proto věnujeme trvalou pozornost výchově zaměstnanců k odpovědnosti a spolehlivosti.
  • Motivujeme zaměstnance, aby vyhledávali způsoby, jak napravit závady a předcházet problémům. Návrhy na zlepšení se předávají k posouzení a rozhodnutí vedení společnosti.
 4. Péče o kvalitu produktů a služeb
  • Pravidelným prověřováním kvality produktů a výkonnosti procesů a realizací včasných a účinných opatření a analýzou rizik eliminujeme výskyt chyb a ztrát s cílem dosáhnout optimálního využití zdrojů.
  • Využíváme moderní strojní park a techniku, která umožňuje dosahování vysoké kvality produktů.
 5. Ochrana životního prostředí a bezpečnost práce
  • Vytváříme vhodné pracovní prostředí pro zaměstnance při respektování závazných požadavků na bezpečnost práce, pracovní hygienu a ochranu zdraví při práci.
  • Výkupem kovového odpadu od občanů se podílíme na zlepšování životního prostředí v místě sběren.
 6. Kontext organizace
  • Využíváme kontext organizace, všechny jeho aspekty, rizika a následná opatření pro stanovení strategického zaměření společnosti.

Vedení společnosti se k podpoře uvedené politiky systému managementu zavazuje:

 • k účinnému uplatňování této politiky systému managementu a požadavků normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 při řízení firmy k jejímu dalšímu rozvoji v zájmu zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a společnosti
 • k účinnému uplatňování této politiky systému managementu a požadavků normy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 při řízení firmy k jejímu dalšímu rozvoji v zájmu zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a společnosti
 • k poskytování adekvátních finančních, personálních a technických zdrojů, potřebných k realizaci této politiky a navazujících cílů a vytváření potřebných mechanizmů ke kontrole využití těchto zdrojů
 • politiku systému managementu ročně upřesňovat do hodnotitelných cílů
 • pravidelně přezkoumávat systém managementu z hlediska jeho vhodnosti, efektivnosti a účinnosti
 • neustále zlepšovat systém managementu a kvalitu produktů a služeb.

Od zaměstnanců společnosti vedení očekává:

 • důsledné a přesné dodržování veškeré dokumentace systému managementu
 • vysokou odpovědnost za jakost vlastní práce na základě samokontroly výsledků práce.